Κάντε τη αίτησή σας τώρα

Δεδομένα & Απόρρητο

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Voyager Hellas Rental Cars συλλέγει προσωπικά δεδομένα

α) Όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της.
β) Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της.

H Voyager Hellas Rental Cars χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

 1.  Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών της και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφείς με τις γενικές τους προτιμήσεις.
 2.  Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από την Voyager Hellas Rental Cars
 3.  Την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Voyager Hellas Rental Cars από τον επισκέπτη /χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Επωνυμία Επιχείρησης
 3. Διεύθυνση φυσικού προσώπου
 4. Έδρα επιχείρησης
 5. ΤΚ
 6. Τηλέφωνο
 7. E-mail
 8. ΑΦΜ
 9. ΔΟΥ
 10. Πόλη
 11. Χώρα
 12. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας .

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Voyager Hellas Rental Cars.

Η voyagerhellas.gr μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών της voyagerhellas.gr χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. H voyagerhellas.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Voyager Hellas Rental Cars υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση η Voyager Hellas Rental Cars διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Voyager Hellas Rental Cars.


©2023 | All rights reserved | Design & Development by DATAGEN