Κάντε τη αίτησή σας τώρα

Ασφάλειες & Επιλογές

Ασφαλιστικές Καλύψεις & Παρεχόμενες Υπηρεσίες της Voyager Rent a Car
 1. Δωρεάν Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους
 () Τι καλύπτει;

Σας καλύπτει απέναντι σε τρίτους σε περίπτωση που προκαλέσετε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά.

Τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχονται σε:

 • 1.220.000 ευρώ ανά θύμα, σε περίπτωση σωματικής βλάβης
 • 1.220.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων, σε περίπτωση υλικής ζημίας


 (❌) Τι δεν καλύπτει;
 • Εάν το όχημα χρησιμοποιείται από οδηγό ευρισκόμενο σε μέθη ή κάτω από την επήρεια κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών ή από οποιονδήποτε τρίτο μη δηλωμένο οδηγό
 • Ζημιές από μεμονωμένα χτυπήματα στο κάτω μέρος του οχήματος που δεν προκλήθηκαν από σύγκρουση με άλλο όχημα
 • Καταστροφές, φθορές, βλάβες ελαστικών ζαντών και λοιπών μερών του αυτοκινήτου που προκαλούνται λόγω οδήγησης εκτός οδικού δικτύου ή σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή λόγω κακής χρήσης
 • Ολική η μερική κλοπή του αυτοκίνητου.
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος
 • Σωματικές βλάβες του οδηγού (καλύπτεται μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει το πακέτο με την επιπλέον κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού")
 • Ζημίες προκαλούμενες στο όχημα από σύγκρουση

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης (προαιρετικά)
2. Μικτή Ασφαλιστική Κάλυψη γνωστή ως C.D.W ή L.D.W (στην Αυστραλία και τις Η.Π.Α.)

(✅) Τι καλύπτει; 
 •     Σας καλύπτει για το κόστος της επισκευής του οχήματος σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε στο μισθωμένο αυτοκίνητο λόγω σύγκρουσης ή πυρκαγιάς ή κλοπής πέραν του ποσού απαλλαγής.
 • Με τον όρο απαλλαγή, εννοούμε το ποσό ευθύνης του μισθωτή το οποίο δεν καλύπτει η ασφαλιστική εταιρία και καλείται να καταβληθεί από τον μισθωτή.

         Ποσό ευθύνης ανά κατηγορία οχήματος:

 •  A,B,C,D                    750,00€ ανά ζημιά
 • D1,E,G,G1,P,M     1.000,00€ ανά ζημιά
 • F,F1,K,K1,R,X,S    1.500,00€ ανά ζημιά
 • L,H,O                     2.000,00€ ανά ζημιά

Το ποσό ευθύνης καλύπτει πέραν των εξόδων επισκευής ζημιών, τα κόστη αποθήκευσης και απώλειας χρήσης του αυτοκίνητου.(❌) Τι δεν καλύπτει;
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από λάθος χρήση καυσίμου
 • Ζημίες που προέκυψαν από αθέτηση των ορών της συμβάσης
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημίες που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία στους καθρέφτες, στην καμπίνα και τα ελαστικά του αυτοκίνητου ή κατά την διάρκεια που το όχημα βρισκόταν σε καράβι.

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης (προαιρετικά)

Προσοχή: Εάν δεν επιλεγεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης C.D.W. με ποσό Απαλλαγής ο μισθωτής καλείται σε περίπτωση ζημιάς του μίσθιου οχήματος καλύψει εξ ολοκλήρου την συνολική αξία επισκευής του οχήματος.3. Κάλυψη για κλοπή γνωστή ως (ΤP)

(✅) Τι καλύπτει;

 Η ΤP καλύπτει τον μισθωτή για μερική ή ολική κλοπή του αυτοκίνητου. Το μέγιστο ποσό που καλείστε να πληρώσετε στην εταιρεία είναι το ποσό ευθύνης για κλοπή το οποίο εξαρτάται από την κατηγορία οχήματος και τα πρόσθετα πακέτα ασφάλισης που έχετε επιλέξει.

Ποσό ευθύνης ανά κατηγορία οχήματος:

 • A,B,C,D                    750,00€ ανά ζημιά
 • D1,E,G,G1,P,M      1.000,00€ ανά ζημιά
 • F, F1,K,K1,R,X,S    1.500,00€ ανά ζημιά
 • L,H,O                     2.000,00€ ανά ζημιά


 (❌) Τι δεν καλύπτει;

 • Μερική ή ολική κλοπή του αυτοκίνητου που προκλήθηκε από αμέλεια του μισθωτή (π.χ. αφήσατε το κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο ή το αφήσατε ξεκλείδωτο το αυτοκίνητο)


Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης (προαιρετικά)

Προσοχή: Εάν δεν επιλεγεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης TP. με ποσό Απαλλαγής ο μισθωτής καλείται σε περίπτωση κλοπής του μίσθιου οχήματος καλύψει εξ ολοκλήρου την συνολική αξία επισκευής του οχήματος.
4. Μηδενική Απαλλαγή γνωστή ως Super Cover (S.C.W) ή Zero Excess

(✅) Τι καλύπτει;
 • Μηδενίζει τo ποσό ευθύνης που καλείται να πληρώσει ο μισθωτής για την επισκευή ζημιών προκαλούμενες στο μίσθιο από σύγκρουση, πυρκαγιά ή μερική ή ολική κλοπή.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από μισθωτή σε περίπτωση ζημίας, πυρκαγιάς η μερικής/ολικής κλοπής του αυτοκίνητου.

Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και άλλο όχημα, ο μισθωτής υποχρεούται να καλέσει την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος.
(❌) Τι δεν καλύπτει;
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από λάθος χρήση καυσίμου
 • Ζημίες που προέκυψαν από αθέτηση των ορών της συμβάσης
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημίες που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία στους καθρέφτες, στην καμπίνα και τα ελαστικά του αυτοκίνητου ή κατά την διάρκεια που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε καράβι.

Προσοχή: Εάν δεν επιλεγεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης S.C.W. με ποσό Απαλλαγής ο μισθωτής καλείται σε περίπτωση κλοπής του μίσθιου οχήματος καλύψει εξ ολοκλήρου την συνολική αξία επισκευής του οχήματος.5. Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια γνωστή ως Roadside SafetyΝet (RSN) ή Roadside Assistance

(✅) Τι καλύπτει;

Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας αφήσει τα κλειδιά εντός αυτοκίνητου ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματος.

 • Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος.
 • Αλλαγή ελαστικού με ρεζέρβα και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Ανεφοδιασμό καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα.


(❌) Τι δεν καλύπτει; **
 • Κόστος αντικατάστασης κλειδιών σε περίπτωση απώλειας
 • Ζημιά στην μπαταριά του αυτοκίνητου που προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια
 • Ζημιές στα ελαστικά του αυτοκίνητου που προκλήθηκαν από πρόθεση, αμέλεια η από οδήγηση σε μη επιτρεπόμενη περιοχή, όπως ορίζετε στους ορούς του συμβολαίου μίσθωσης.
 • Κόστος καυσίμου

** Σε περίπτωση που κληθεί η Οδική Βοήθεια για να εξυπηρετήσει τον μισθωτή σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει χρέωση         €100,00 + Φ.Π.Α.

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης (προαιρετικά)

Προσοχή: Εάν δεν επιλεγεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης RSN. με ποσό Απαλλαγής ο μισθωτής καλείται σε περίπτωση κλοπής του μίσθιου οχήματος καλύψει εξ ολοκλήρου την συνολική αξία επισκευής του οχήματος.Όροι:
• Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση της Voyager Rental Cars.
• Η Voyager Rental Cars διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει δωρεάν κάποιες από τις υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.


Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

©2023 | All rights reserved | Design & Development by DATAGEN